Kontakt

Amber PC, s.r.o., Metodova 8, 080 01 Prešov
IČO: 36464619
DIČ: 2020007572
IČ DPH: SK2020007572
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro, vožka č. 11976/P
e-mail: amber at amberpc.sk

Zväčšiť mapu